Tietosuojaseloste
1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Lake End Productions Oy
Y-tunnus: 2874275-1
Osoite: Alankotie 16 A3
Postinumero: 04400 
Postitoimipaikka: Järvenpää
Puhelinnumero: 0505176170
Sähköpostiosoite: info@ilkkavuorinen.fi
2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Yritys: Lake End Productions Oy
Nimi: Ilkka Vuorinen
Osoite: Alankotie 16 A3 
Postinumero: 04400
Postitoimipaikka: Järvenpää
Puhelinnumero: +358505176170
Sähköposti: info@ilkkavuorinen.fi
3. Tietosuojavastaava
Yritys: Lake End Productions Oy
Nimi: Ilkka Vuorinen
Osoite: Alankotie 16 A3 
Postinumero: 04400
Postitoimipaikka: Järvenpää
Puhelinnumero: +358505176170
Sähköposti: info@ilkkavuorinen.fi
4. Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
Palveluiden toimittamiseen laskutuspalveluihin, sekä asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen.
5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Tietoja käytetään ainoastaan laskutukseen, Asiakkaan ja Tuottajan väliseen viestintään sekä valmiiden tuotteiden postitukseen.
Henkilötietoja luovutetaan kolmeen järjestelmään:
1. PPG-laskutuspalvelu (Visma PPG Oy)
Tietoihin pääsy: PPG-Visma Oy:n henkilökunta sekä Lake End Productions Oy:n henkilökunta
Tietoja käytetään asiakkaan laskutukseen
Tietosuojaseloste: https://www.visma.fi/yksityisyydensuoja/etusivu/
2. TIlitoimisto Lemontree Oy
Tietoihin pääsy: Tilitoimisto Lemontree Oy:n sekä Lake End Productions Oy:n henkilökunta
Tietoja käytetään asiakkaan laskutukseen, sekä yleiseen kirjanpitoon
Tietosuojaloste: https://lemontree.fi/files/Tietosuojaseloste.ed72f66f.pdf
3. Dropbox.com tiedostonsiirto- ja hallintapalvelu
Tietoihin pääsy: Dropbox.com:n sekä Lake End Productions Oy:n henkilökunta
Tietoja käytetään asiakkaan tunnistamiseen, sekä palvelun tietosisällön jakamiseen
Tietosuojaseloste: https://www.dropbox.com/security/GDPR
6. Rekisterin tietosisältö
Yrityksen tai yrityksen nimi, Y-Tunnus, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Kotiosoite
7. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.
8. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja:
Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.
Tietosuojaseloste
9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.
10. Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.
Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.
11. Rekisterin suojaus
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.
12. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.
13. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.
Back to Top